Krzyża się nie lękam...

Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam.

Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę.

Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklęka.

Bo na tym krzyżu Boga mego widzę.

pieśń wielkopostna

Dnia 15 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Chłaniowie przed Uroczystością Zmarwychwstania Pańskiego odbyła się adoracja Krzyża. Odpowiedzialni za przygotowanie wielkopostnego spotkania byli: Ksiądz Proboszcz Jerzy Koma, pani Renata Rząd i pani Maria Koprucha. Młodzież klasy VI prowadziła rozważania Drogi Krzyżowej oraz recytowała wiersze o charakterze pasyjnym.

Oczekując na kanonizację bł. Jana Pawła II na czas modlitewnego spotkania zaproponowano, aby prowadziły nas Jego słowa. W czasie Mszy św. w Skoczowie 22 maja 1995 roku tak mówił Papież - Polak:

"Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!

Stat crux dum volvitur orbis [Krzyż trwa, choć zmienia się świat - red.]. Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nikt tak jak męczennicy nie zgłębił tajemnicy Chrystusowego krzyża. W ich życiu tajemnica Krzyża i jego moc objawia się w sposób szczególnie czytelny dla każdego człowieka. (...) Na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już ponad tysiącletnią historię. Jest to historia zbawienia, która wpisuje się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest naród. W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i znajdował siłę do przetrwania i do powstania z dziejowych klęsk właśnie w nim - w Chrystusowym Krzyżu! I nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i mądrością Krzyża! Czy można o tym nie pamiętać?! (...) Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Może powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale - pytanie zasadnicze: czy wolno? I: w imię czego "wolno"? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć "nie" temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. (...)

Na tym wielkim wirażu ojczystej historii, kiedy decyduje się przyszły kształt Rzeczypospolitej, papież - wasz rodak, nie przestaje was prosić, abyście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością przyjęli. Abyście Krzyż Chrystusa na nowo, w sposób wolny i dojrzały wybrali, tak jak wybrał go kiedyś św. Jan Sarkander i tylu innych świętych i męczenników. Abyście podjęli odpowiedzialność za obecność krzyża w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin i w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska. Brońcie go! Chrystus czeka na naszą odpowiedź_ Jaką odpowiedź da Chrystusowi Polska dzisiaj?... (...) Oto słowa pieśni wielkopostnej: Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam, Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, Bo na tym krzyżu Boga mego widzę..."

Dziś słowa bł. Jana Pawła II dotykają naszych serc w sposób wyjątkowy. Budzą nasze sumienia i nie pozwalają lękać się krzyża. Wręcz przeciwnie zapraszają każdego z nas, abyśmy krzyż Chrystusa i nasz krzyż przyjęli z miłością. Dlatego stojąc w zbawczym cieniu Krzyża Chrystusowego modlimy się: Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam... krzyża się nie wstydzę...

Słowami wielkiego Papieża - Polaka zakończyliśmu nasze spotkanie przed Uroczystością Zmartychwstania. Dzieląc się tradycyjnie wielkanocnym jajkiem życzyliśmy sobie wzajemnie, aby radosne Alleluja brzmiało w naszych sercach zawsze.

Ilość odsłon

monitoring pozycji