Sprawdzian szóstoklasisty

1 kwietnia 2014 r. o godzinie 9:00 11 uczniów klasy szóstej przystąpiło do pisania testu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Prace sprawdzać będą egzaminatorzy z OKE w Krakowie.

W części z języka polskiego uczniowie musieli przeczytać tekst "Zaklęty dźwięk" Juliusza Jerzego Herlingera oraz zinterpretować wiersz "Muzyka" Jerzego Kamila Weintrauba z jego tomiku wierszy "Wiersze i krajobrazy". Szóstoklasiści musieli także napisać opowiadanie "Co dwie głowy to nie jedna" o tym, jak koledzy/koleżanki wspólnie rozwiązują problem, oraz krótkie ogłoszenie o zbiórce książek i zabawek organizowanej przez samorząd uczniowski.

Piszący musieli się wykazać także np. rozumieniem pojęcia czasu oraz umiejętnością rozwiązywania zadań z geometrii.

Tegoroczny sprawdzian przeprowadzony został po raz ostatni według formuły obowiązującej od 2002 r. Od przyszłego roku będzie obowiązywała nowa formuła sprawdzianu.

Ilość odsłon

monitoring pozycji