Góra Grosza 2013

Dnia 18 listopada 2013 roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do akcji charytatywnej "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podstawowym celem akcji było uświadomienie dzieciom, że nawet najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zebrane fundusze przekazane zostaną na pomoc dzieciom przebywających w różnych placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Akcja przeprowadzana była w poszczególnych klasach poprzez zbiórkę monet od 1 grosza do 5 złotych. Uczniowie i nauczyciele przez cały okres zbiórki wrzucali monety do słoików umieszczonych w ich klasach. Wszyscy w miarę swoich możliwości uczestniczyli w akcji.

Po zakończeniu zbiórki komisja przeliczyła monety, wyniki przedstawiają się następująco:

  • Klasa 0 - 11,81 zł - 563 monety
  • Klasa I - 40,37 zł - 1210 monet
  • Klasa II - 52,59 zł - 2166 monet - II miejsce (ilość monet)
  • Klasa III - 21,65 zł - 759 monet
  • Klasa IV - 106,05 zł - 3158 monet - I miejsce (ilość monet), II miejsce (kwota)
  • Klasa V - 107,11 zł - 1178 monet - I miejsce (kwota)
  • Klasa VI - 7,67 zł - 305 monet

Razem wszyscy uczniowie i ich nauczyciele zebrali 9339 monet w kwocie 347,25 złotych.

Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom akcji.

Ilość odsłon

monitoring pozycji