Wigilia szkolna 2011

Szkoła jest takim miejscem, w którym spędzamy część czasu naszego życia. Tutaj nie tylko zdobywamy wiedzę, ale również kształtujemy nasze charaktery, poznajemy zwyczaje, uczymy się patriotyzmu i relacji międzyludzkich oraz przygotowujemy się do dorosłego życia. Dlatego ważnym momentem w życiu szkoły i wychowanków jest przeżywanie Wigilii Bożego Narodzenia. Wspominając nasze szkolne wigilie odkrywamy, że budziły w nas wiele dobra i zbliżały wszystkich do siebie wzajemnie.

W Szkole Podstawowej w Chłaniowie 22 grudnia 2011 roku z przesłaniem świąt Bożego Narodzenia dla dzieci i nauczycieli wystąpili uczniowie klasy II i IV, prezentując na scenie poezje bożonarodzeniowe oraz przepiękne polskie kolędy. Dzieci w specjalnie przygotowanych strojach liturgicznych oraz w pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem recytowały wiersze o narodzeniu Chrystusa i śpiewały kolędy.

Następnie ksiądz proboszcz Jerzy Koma odczytał Ewangelię św. Łukasza o Narodzeniu Pańskim i wygłosił krótką refleksję o odkrywaniu przychodzącego Boga w naszym codziennym życiu. Składając życzenia bożonarodzeniowe wprowadził nas wszystkich w szczególny moment naszego spotkania tj. łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń. Dokonał się on w atmosferze pewnej podniosłości i życzliwej radości. Całemu spotkaniu towarzyszył świąteczny nastrój. Wpływ na to miała także liczna obecność rodziców, którzy włączyli się we wspólne nasz świętowanie.

Przeżywana w szkole Wigilia Bożego Narodzenia, dzielenie się opłatkiem, wspólne śpiewanie kolęd sprawia, że wszyscy stajemy się uczestnikami tego wydarzenia, a nie tylko biernymi obserwatorami. Dzięki temu doświadczamy jak wielki wpływ na nasze życie ma Jezus, który przyszedł na świat. To właśnie wydarzenie ukazuje nam jak wiele można uczynić, kiedy z radością i życzliwością idziemy do drugiego człowieka. Daje nam to siły do ciągłego wlewania dobra i wiedzy w serca i umysły naszych wychowanków i budzi nadzieję, że tymi wartościami będą się kierować w dorosłym życiu.

Ilość odsłon

monitoring pozycji