Składamy hołd ofiarom II wojny światowej

W Szkole Podstawowej w Chłaniowie 24 października 2013 roku o godzinie 12:30 uczniowie składali hołd ofiarom II wojny światowej. Dzieci należące do koła teatralnego "Tremo" przygotowały kilka wierszy i pieśni patriotycznych związanych z tą uroczystością. Zaproszonym gościem z tej okazji była Pani Honorata Banach, mieszkanka wsi, członkini Batalionów Chłopskich, sanitariuszka i poetka ludowa. Zapoznała nas krótko ze swoją ciekawą biografią i dorobkiem pisarskim oraz pokazała otrzymane nagrody. Na spotkaniu wiele miejsca poświęciła wydarzeniom II wojny światowej. Opowiadała o wojennych losach mieszkańców Chłaniowa, śpiewała i uczyła nas patriotycznych piosenek. Dziękujemy Pani Honoracie Banach za czas i dzielenie się doświadczeniem życia. Refleksja wygłoszona przez Prelegentkę dotycząca naszej ojczyźnianej wojennej historii była dla nas bardzo cenna i pouczająca.

Temat związany z II wojną światową nie jest poruszany w naszej szkole tylko jako wyraz pamięci minionego czasu ale także również ze względu na imię Patrona naszej szkoły - Ofiary II Wojny Światowej.

W dziejach naszego narodu był czas ucisku i męczeństwa, który zapada w pamięć i kształtuje poglądy następnych pokoleń. Czas II wojny światowej to szczególny okres w historii Polski walki o niepodległość z obcym najeźdźcą, to jednocześnie czas największego męczeństwa Polaków. W wieku XX - zauważył papież Jan Paweł II - wrócili męczennicy. Często nieznani z imienia, ale znani z heroicznej postawy wierności wierze. Ich świadectwo przemawia do nas i dzisiaj i wzbogaca każdego z nas. Po zajęciu polskich ziem okupanci niemal od razu przystąpili do eksterminacji warstw społecznych, które kształtowały siłę narodu. Ludzie ginęli na froncie, byli rozstrzeliwani w publicznych egzekucjach i mordowani skrycie. Swoją męczeńską drogę przechodzili w hitlerowskich obozach zagłady i sowieckich łagrach.

Wspominając tamte wydarzenia chcemy, aby one zapadły głęboko w serca naszych wychowanków. Czynimy to ku pamięci Ofiar II Wojny Światowej, jak również ku przestrodze dokąd człowiek może dojść, jeżeli zagubi prawa boskie i ludzkie.

Błogosławiony Jan Paweł II powiedział: "Męczennik jest najbardziej autentycznym świadkiem prawdy o życiu". Gdy ukazujemy postacie Ofiar II Wojny Światowej dzieciom i młodzieży, często dostrzegamy, że ich heroiczne świadectwo wyrosło z wielkiej miłości do Boga i do każdego człowieka, także prześladowcy. Takich autentycznych świadków, autorytetów świat dzisiaj potrzebuje. Oto dlaczego Patron Szkoły Podstawowej w Chłaniowie jego świadectwo, oddanie życia za Ojczyznę nie przestaje fascynować, znajduje uznanie, przyciąga uwagę i pobudza do głębszego myślenia. Każdego roku obchodzenie uroczystości związanych z Ofiarami II Wojny Światowej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Przy okazji obchodów zachęcamy uczniów do wyrażania uczuć patriotycznych, a także do wyrażania wdzięczności wszystkim, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.

Ilość odsłon

monitoring pozycji