Próbna ewakuacja uczniów

Szkoła Podstawowa w Chłaniowie od zawsze kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli oraz wszystkich pracowników. Co roku jesienią przeprowadzane są próbne ćwiczenia ewakuacji, po to, by uczniowie oswoili się z procedurami oraz wiedzieli, jak zachowując wszelkie środki ostrożności, bez paniki opuścić teren budynku szkoły w razie pożaru.

Dodatkowo w tym roku dnia 24 października 2013r. odbyła się w szkole ewakuacja z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Gorzkowa, Żółkiewki i Rudnika.

Pracownicy szkoły oraz uczniowie, po usłyszeniu trzykrotnego długiego sygnału zapowiadającego niebezpieczeństwo - zagrożenie pożarem i nakazującego niezwłoczne opuszczenie budynku szkoły, pozostawili swoje rzeczy w klasach i zwartą grupą udali się na zewnątrz szkoły w bezpiecznie oddalone miejsce na boisku szkolnym. Nauczyciele sprawdzili stan uczniów oraz listę obecności wg zabranych ze sobą dzienników.

Strażacy pod dowództwem aspiranta sztabowego Arkadiusza Altmajera po ustaleniu źródła ognia, wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych przystąpili do akcji gaśniczej. W trakcie akcji okazało się , że w kotłowni jest osoba poszkodowana - palacz centralnego ogrzewania. W szybkim tempie został on wyniesiony na noszach oraz udzielono mu niezbędnej pierwszej pomocy.

Akcja przebiegała bardzo sprawnie i dynamicznie, a uczniowie mogli zobaczyć niebezpieczną pracę strażaków. Po akcji obejrzeliśmy wozy strażackie oraz pokaz strumieni i ściany wodnej przygotowany przez strażaków.

Na zakończenie zrobiliśmy sobie wszyscy razem wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Ilość odsłon

monitoring pozycji