Akcja Sprzątanie Świata - wrzesień 2013

Szkoła Podstawowa w Chłaniowie, podobnie jak w latach poprzednich, uczestniczyła w akcji "Sprzątanie Świata".

Wynika ona z naturalnej potrzeby i troski o naszą planetę, ma nam wszystkim uświadomić, że Ziemia to nasz dom. Jeśli ta świadomość nie będzie wzrastała, utoniemy w potokach wyrzucanych nieczystości.

Poprawa świadomości jest podstawowym celem akcji "Sprzątanie Świata". Drugim, równorzędnym celem jest oczyszczenie samego środowiska. Każdy z nas powinien zdać sobie sprawę, że wszyscy i każdy z osobna odpowiadamy za cały świat i swoje własne podwórko.

Akcję zaplanowaliśmy na 23.09.2013 r., ze względu na pogodę została przeprowadzona 25.09.2013 r. W akcji wzięli udział uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej. Wraz z nauczycielem przyrody posprzątali teren w pobliżu szkoły oraz trasę: od Szkoły Podstawowej w Chłaniowie do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Szczególną uwagę zwrócono na przystanek autobusowy oraz miejsce naprzeciwko przystanku, które okazało się prawdziwym nielegalnym wysypiskiem śmieci.

Uczniowie przed akcją otrzymali jednorazowe rękawice ochronne, zapewniające bezpieczeństwo w kontakcie z odpadkami oraz worki foliowe. Tak uzbrojeni wyruszyli na walkę z ogromem śmieci.

Planowano zbierać przede wszystkim papier i inne drobne odpady, wyrzucane przez nas bezmyślnie na co dzień, kiedy to "nie chcemy" zauważać koszy, nie troszcząc się wcale, co będzie z tym dalej.

Z daleka słychać było szelest worków na śmieci, napełnianych plastikowymi butelkami, papierkami oraz innymi odpadami, w zaskakująco szybkim tempie i słowa zadowolenia uczniów z wykonywanej pracy. Uczniowie w miarę możliwości starali się od razu segregować zebrane odpady, wrzucając je do różnych worków, wg reguły "kolorów recyklingu" dzieląc je na: szkło (białe i kolorowe); makulaturę (papier); plastik i metal. Uczniowie doskonale znają zasady segregacji odpadów i przestrzegają ich również w szkole.

Liczba worków przygotowanych przez nauczyciela przyrody okazała się jednak zbyt mała w porównaniu do stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Na stosunkowo małym terenie, ilość śmieci przeszła nasze oczekiwania... Te dane świadczą o dwóch sprawach. Po pierwsze : uczniowie VI klasy wykazali się niezwykłym zaangażowaniem i pracowitością. Po drugie : mieszkańcy naszej miejscowości mają niezwykle negatywne skłonności do zaśmiecania środowiska naturalnego. Chciałoby się przywołać do porządku każdą osobę, która niszczy piękno natury, przypadkowo rzuconym śmieciem - od foliowego papierka po cukierku po metal i szkło!

W trakcie akcji nauczyciel przeprowadzał pogadankę z uczniami na temat ochrony środowiska, celu i słuszności tej akcji.

Akcja przebiegała sprawnie. Uczniowie bardzo zaangażowali się w Sprzątanie świata oraz dobrze bawili się rywalizując, kto uzbiera więcej śmieci - grupa dziewczyn czy chłopaków? Sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy. Akcja ta, pozwoliła również, przyjrzeć się bliżej, zmieniającemu się krajobrazowi. Uczniowie zauważyli zmiany w wyglądzie drzew i traw jesienią. Była to swoistego rodzaju również lekcja przyrody w terenie.

Zebrano pokaźną ilość plastikowych butelek, papierowych opakowań po żywności, metalowych puszek (po mniej lub bardziej energetyzujących napojach) itp. Wszyscy uczestnicy akcji "Sprzątanie świata" zostali zwycięzcami, bez względu na ilość zebranych śmieci.

Uwieńczeniem ciężkiej pracy wszystkich uczniów były worki pełne śmieci, które następnie zostały wrzucone do specjalnie w tym celu ustawionych obok szkoły odpowiednich kontenerów.

"Sprzątanie Świata" jest akcją niebywale potrzebną gdyż, zachęca ludzi do działania; jednoczy, uczy odpowiedzialności i samodzielnego działania. Pobudza inicjatywę i pomysłowość. Rodzi zdrową rywalizację w słusznej sprawie. Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują i zaszczepią chęć codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

Sprzątanie świata - skąd się wywodzi?

Wszystko zaczęło się w Australii. 8 stycznia 1989r. z inicjatywy Iana Kiermana 40 tys. ludzi sprzątało brzegi i plaże zatoki Sydney. Potem było "Sprzątanie Australii", a od 1993 r. "Sprzątanie świata". W Polsce po raz pierwszy taka akcja, przeprowadzona na szeroką skalę, miała miejsce w 1994roku. Uczestniczyło w niej prawie 2 miliony osób, przede wszystkim dzieci i młodzież. Wcześniej prowadzono już liczne podobne akcje np. sprzątanie gór. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rzeszy ochotników coroczne akcje odnoszą pełen sukces i na pewno w wielu miejscach Polski zrobiło się znacznie czyściej.

Ilość odsłon

monitoring pozycji