Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów OBUT 2013

21 maja o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyło się badanie umiejętności uczniów klasy III. Na rozwiązanie całego testu z edukacji polonistycznej i matematycznej uczniowie mieli po 40 minut. Klasa została podzielona na dwie grupy. Uczniowie skoncentrowani przystąpili do pisania testu. Mimo tego, że test był dość trudny, to uczniowie w określonym czasie poradzili sobie z odpowiedziami. Tym wysiłkom dzieci towarzyszyli nauczyciele będący zarazem w komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem badań. W skład komisji weszły: Alina Harasim, Ewa Kniaź-Pawelczyk, Maria Koprucha - wychowawca klasy.

Badanie umiejętności trzecioklasistów było prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych.

Tego typu badania prowadzone są w klasach III, które kończą trzyletni etap edukacji wczesnoszkolnej. Jest to zatem sprawdzian wiedzy i umiejętności, jaką powinni posiadać uczniowie kończący klasę III. Teraz pozostaje tylko z cierpliwie czekać i życzyć naszym uczniom jak najlepszych wyników.

Ilość odsłon

monitoring pozycji