Mały Konkurs Recytatorski "Brzechwa dzieciom"

29 kwietnia 2013 roku o godzinie 10:30 odbył się MAŁY KONKURS RECYTATORSKI "BRZECHWA DZIECIOM". Do Konkursu przystąpiło łącznie 19 uczniów klas I- VI. Ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie 12 uczniów, a ze Szkoły Podstawowej z Płonki 7 uczniów. Prowadząca Konkurs rozpoczęła spotkanie oficjalnym powitaniem uczestników oraz Komisji Konkursowej, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem turnieju i oceniała recytacje uczestników. Jury reprezentowały panie: Marta Magier, Małgorzata Kot, Ilona Bożym. Odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci ze Szkoły Podstawowej z Płonki były panie: Elżbieta Matysiak, Urszula Kamieniecka i Teresa Świst. Ze Szkoły Postawowej w Chłaniowie za część związaną z recytacją były odpowiedzialne panie: Ilona Bożym, Anna Chmura, Marta Magier i Maria Koprucha.

Głównym celem konkursu były:

  • popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,
  • rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,
  • kształtowanie umiejętności zapamiętywania przez dzieci treści utworów,
  • pobudzanie aktywności uczniów.

Ocenie podlegały kryteria: dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe, dykcja, modulacje głosu, tempo mówienia, ogólny wyraz artystyczny i kultura słowa. Uczestnicy konkursu byli oceniani w dwóch kategoriach:

- I grupa - dzieci klas I-III,

- II grupa - dzieci klas IV-VI.

Jury przyznało następujące nagrody:

W KATEGORII KLAS I-III:

I - Telejko Aleksandra - SP w Płonce

II - Chorąbała Kinga - SP w Chłaniowie

III - Kalita Oliwia - SP w Płonce

W KATEGORII KLAS IV-VI:

I - Garbacz Julia - SP w Chłaniowie

II - Michalska Julia - SP w Płonce

III - Zdybel Diana - SP w Chłaniowie

Za udział w konkursie recytatorskim wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Po ogłoszeniu werdyktu i rozdaniu nagród zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Uczestnicy Konkursu wykazali duże zaangażowanie. Poziom recytowanych utworów był wysoki. Uczniowie wykazali się sumiennym przygotowaniem, pomysłowością i pięknymi recytacjami. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI - "BRZECHWA DZIECIOM" był dla wszystkich piękną przygodą z poezją. Liczny udział dzieci i zaangażowanie dowiodły, że wiersze Jana Brzechwy są bliskie sercu kolejnemu pokoleniu.

Ilość odsłon

monitoring pozycji