Blisko krzyża...

"... Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam.

Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę.

Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam.

Bo na tym krzyżu Boga mego widzę."

26 marca 2013 roku w Szkole Postawowej w Chłaniowie z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się spotkanie refleksyjno - modlitewne Blisko krzyża. Za całokształt spotkania byli odpowiedzialni: Proboszcz Parafii św. Mateusza z Chłaniowa - ksiądz Jerzy Koma, pani Renata Rząd i pani Maria Koprucha. Uczennice klasy piątej należące do koła teatralnego Tremo recytowały przygotowaną przez odpowiedzialne osoby wiersze pasyjne mówiące o sensie i cierpieniu Chrystusa na krzyżu.

Ks. Proboszcz Jerzy Koma rozpoczął spotkanie refleksją na temat bliskości i ważności znaku krzyża w naszym codziennym życiu. Mówił:

"Dziś, stajemy razem przy krzyżu Chrystusa jako wspólnota parafialna, szkolna i rodzinna. Spotkanie Blisko Krzyża daje poczucie wspólnoty, solidarności, jedności ponad podziałami, niezgodą i niezrozumieniem. Krzyż jest znakiem naszej wiary. To prawdziwy znak obecności Boga wśród nas. Krzyż jest dla nas nadzieją. W nim mieści się tajemnica przezwyciężania zła miłością. W tym znaku widzimy, jak Bóg bezgranicznie kocha każdego z nas, dlatego krzyż wieszamy w naszych mieszkaniach. On zawsze przypomina rodzicom, dzieciom i każdemu z nas, że z niego płynie moc na przetrwanie ciężkich i trudnych dni. Czynimy znak krzyża w bardzo wielu okolicznościach naszego życia duchowego. Tym znakiem rozpoczynamy i kończymy modlitwy. Czynimy go na początku i na końcu Mszy świętej. Widok krzyża jest nam bliski. Zostaliśmy wychowani w szacunku wobec krzyża. Widzimy go najpierw w naszych domach, kościołach i w wielu, wielu innych miejscach.

Przydrożne krzyże nigdy nie były stawiane przypadkowo. Zawsze stawiano je:

  • w miejscach ważnych np. przy kościele, na cmentarzu
  • w centrum wsi, aby wyznaczał punkt centralny wioski
  • stawiano na obrzeżach osad, aby wyznaczaly ich granice
  • stawiano krzyże przy rozstajnych drogach, jako drogowskaz dla podróżujących
  • stawiano przy ścieżkach do lasu lub na skraju pól, aby były drogowskazem dla błądzących

Kiedy spotykamy krzyż na drodze lub w innym miejscu warto pomyśleć, o czym on nam przypomina. Jest wielką rzeczą zrozumieć sens krzyż i cierpienia w swoim życiu. Błogosławiony Jan Paweł II będąc w Zakopanem, spod krzyża na Giewoncie powiedział:

Umiłowani bracia i siostry! Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża! Nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym i społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości; o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam i miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz_

Dlatego przed krzyżem klękamy, krzyż całujemy, bo na nim dokonało się zbawienie całej ludzkości. Krzyż swoją pionową belką wskazuje niebo. Jego belka pozioma, to niczym szeroko rozwarte ramiona kochającego człowieka, obejmujące wciąż na nowo wszystkich i każdego. Zawsze krzyż kieruje nasze myśli ku niebu i ku drugiemu człowiekowi. Jest on prawdziwą szkołą miłości wskazującą, gdzie jest cel i sens naszego życia."

Drugą część spotkania prowadziły uczennice naszej szkoły. W ciszy i skupieniu rozważaliśmy czternaście stacji Drogi Krzyżowej. Były one przeplatane wierszami o tematyce pasyjnej. Wspólna modlitwa refleksyjna o charakterze wielkopostnym ukierunkowywała nasze życie na głębszą relację z Jezusem cierpiącym i Zmartwychwstałym.

Na zakończenie wszyscy dzieliliśmy się chlebem i jajkiem wielkanocnym składając sobie życzenia. Spotkanie w Bliskości Krzyża zakończyło się radosnym i świątecznym akcentem. Każdy z nas czeka nie tylko na wiosnę, ale także na nowe życie, które jest nam dane dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Ilość odsłon

monitoring pozycji