Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

Dnia 14 marca 2013 roku punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Chłaniowie pisali Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM pt. SPOTKANIE W CIEMNOŚCIACH.

Uczniowie w ten dzień przyszli odświętnie ubrani. Opiekę nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu sprawowały: pani Maria Koprucha - wychowawca klasy III i pani Renata Rząd - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Tegoroczny sprawdzian składał się z dwóch części: języka polskiego i matematyki. Każdy z testów trwał 45 minut. Arkusz z edukacji polonistycznej zawierał 12 zadań: 8 z nich to były zadania zamknięte, a 4 - otwarte. Badał on wiedzę i umiejętności ucznia w następujących obszarach:

I Czytanie

II Pisanie

III Elementy wiedzy o języku

Arkusz z matematyki składał się z 14 zadań: 10 z nich to były zadania zamknięte, a 4 - otwarte. Badał on wiedzę i umiejętności ucznia w określonych obszarach:

I Liczenie i sprawność rachunkowa

II Umiejętności praktyczne

III Rozwiązywanie zadań tekstowych

Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł uzyskać 40 punktów. Z czego 20 punktów za test z języka polskiego i 20 punktów za test z matematyki. Integralnym elementem sprawdzianu był film terapeutyczny pt. Bratek do dzieci. Projekcja filmu nastąpiła przed rozdaniem uczniom arkuszy z języka polskiego. Film pomógł ograniczyć stres i wyzwolić odpowiednią koncentrację u dzieci. Na zakończenie sprawdzianu każdy uczeń klasy III otrzymał naklejkę z bratkiem, którą umieścił na arkuszu testu. Sprawdzian Kompetencji Trzecoklasisty nie tylko podsumowuje trzyletni etap nauki dzieci, ale dzięki temu, że oswaja uczniów z formułą egzaminów, będzie pomocny uczniom w dalszej edukacji. Daje on satysfakcję zdolnym i mniej zdolnym uczniom. Głównym celem testu jest uczenie samodzielnego myślenia, które wpływa na optymalny rozwój intelektualny każdego dziecka. Test ukazuje zdolności i zainteresowania ucznia, które warto dalej rozwijać. Sprawdzian ten daje informację szkole jaki jest jej wkład w rozwój umiejętności ucznia i czy wykorzystywane w nauce metody są efektywne. Nauczycielowi pomaga on ocenić, czy dzieci opanowały podstawowe umiejętności. Pozwala też nakreślić zadania, tak by już od czwartej klasy ukierunkowywać naukę uczniów. Rodzicom udziela konkretnych wskazówek nad czym powinni popracować z dzieckiem.

Ilość odsłon

monitoring pozycji