Wyróżnienie w konkursie informatycznym "Antybiotyk na wirusa" dla Rafała Chwałka

W dniu 4.12.2012r. odbył się etap szkolny wojewódzkiego konkursu informatycznego "Antybiotyk na wirusa" organizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Chełmie. W konkursie wzięło udział 230 uczniów z 25 szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Został on zorganizowany w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 2013 realizowanego w Polsce przez Fundację Dzieci Niczyje, NASK, s@ferinternet.pl pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do konkursu w naszej szkole przystąpiło trzech uczniów: z klasy V (Miłosz Miszczak i Karol Prus) i VI (Rafał Chwałek). Prace z największą liczbą punktów zostały przesłane do organizatora konkursu w Chełmie. Po ocenie i weryfikacji prac komisja konkursowa przyznała wyróżnienie uczniowi klasy VI Rafałowi Chwałkowi. Dyplom i nagroda rzeczowa zostały mu wręczone podczas uroczystego podsumowania konkursu, które odbyło się 5 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie podczas II Powiatowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Anna Dudek-Janiszewska, Lubelski Wicekurator Oświaty, Zygmunt Gardziński, Przewodniczący Rady Miasta Chełm oraz Tomasz Błaziak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Ilość odsłon

monitoring pozycji