XXXI Mały Konkurs Recytatorski

W sali Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce w dniu 26.04.2012 roku o godzinie 10:00 odbył się XXXI Mały Konkurs Recytatorski. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej Gminy.

Tego typu konkursy stają się niezwykłą okazją na odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów pióra. Dlatego uczniowie zachęcani byli do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane a mówiące o tym, co jest naprawdę bliskie młodym recytatorom. Repertuar uczestnika stanowił jeden wiersz lub fragment prozy nie prezentowany w innych konkursach. Tematyka tekstów była dowolna. Czas występu uczestnika trwał do 5 minut. Jury oceniało recytatorów w kategoriach, pierwsza kategoria - uczniowie klas I - III i druga kategoria IV - VI. Oceniali również dobór repertuaru, jego wartość artystyczną i oryginalność. Zwracano uwagę na poprawne wykonanie utworu przez recytatora, dykcję, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.

Recytacja rozumiana jest dziś przede wszystkim, jako sztuka przekazywania słuchaczom utworu literackiego w jego intelektualnej, emocjonalnej i estetycznej całości poprzez głos interpretatora. Jest ona nie tylko ćwiczeniem pamięci, lecz wzbogaca także język i styl recytującego przez przyswojenie sobie pewnych związków frazeologicznych, uczy poprawnej wymowy i kształci smak estetyczny. Nauka recytacji nie może ograniczać się tylko do sprawdzenia, czy pamięciowo tekst został opanowany przez ucznia bezbłędnie. Chodzi o to, by wygłoszenie utworu było jak najbardziej estetyczne.

Z tego powodu musi być poprzedzone szeregiem praktycznych ćwiczeń. Uczeń ćwicząc uświadamia sobie coraz bardziej o czym mówi, do kogo i po co mówi.

Poprzez Mały Konkurs Recytatorski uczniowie mieli możliwość zaprezentować swoje zdolności i talenty. Dlatego też nie powinien dziwić fakt, że z naszej Szkoły Podstawowej w Chłaniowie w konkursie wzięło udział aż 19 uczniów.

Konkurs zakończył się ogłoszeniem laureatów, wśród których znaleźli się też nasi uczniowie:

W kategorii osób młodszych: III miejsce zajął Jakub Rykaczewski z klasy II recytując utwór "Misiu" Janiny Gędźby, a wyróżnienie zdobyła Julia Zdybel z klasy II za wiersz "Daktyle" Danuty Wawiłow.

W kategorii osób starszych uczeń Kamil Gąbka z klasy VI zajął III miejsce prezentując wiersz "Modlitwa wędrownego grajka" Jana Kasprowicza.

Nagrodzeni i wyróżnieni recytatorzy otrzymali upominki książkowe, a pozostali uczestnicy dyplomy pamiątkowe. Jakub i Kamil uczniowie naszej szkoły zostali wytypowani przez Jury do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Krasnymstawie, który odbył się 23 maja 2012 roku.

Na zakończenie konkursu gminnego wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który zorganizował Ośrodek Kultury Samorządowej.

Ilość odsłon

monitoring pozycji