XVI Jesienny Konkurs Recytatorski

W sali Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce w dniu 13.11.2012 roku o godzinie 09:00 odbył się XVI Jesienny Konkurs Recytatorski. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół z terenu naszej Gminy.

Tego typu konkursy stają się niezwykłą okazją na odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów pióra. Dlatego uczniowie zachęcani byli do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane a mówiące o tym, co jest naprawdę bliskie młodym recytatorom. Repertuar uczestnika stanowił jeden wiersz lub fragment prozy nie prezentowany w innych konkursach. Tematyką tekstów było motto "Świat w krzywym zwierciadle - w poszukiwaniu dystansu i rozumu". Uczestnicy mogli posłużyć się: fragmentami sztuk teatralnych, felietonów, fraszek, bajek, przypowiastek wierszy. Teksty mogły być zabawne a jednocześnie mówiące o sprawach poważnych i aktualnych. Czas występu uczestnika trwał od 4 do 6 minut. Jury oceniało recytatorów w dwóch kategoriach, I - uczniowie ze szkoły podstawowej i II - uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oceniali również dobór repertuaru, jego wartość artystyczną i oryginalność. Zwracano uwagę na poprawne wykonanie utworu przez recytatora, dykcję, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.

Recytacja rozumiana jest dziś przede wszystkim, jako sztuka przekazywania słuchaczom utworu literackiego w jego intelektualnej, emocjonalnej i estetycznej całości poprzez głos interpretatora. Jest ona nie tylko ćwiczeniem pamięci, lecz wzbogaca także język i styl recytującego przez przyswojenie sobie pewnych związków frazeologicznych, uczy poprawnej wymowy i kształci smak estetyczny. Nauka recytacji nie może ograniczać się tylko do sprawdzenia, czy pamięciowo tekst został opanowany przez ucznia bezbłędnie. Chodzi o to, by wygłoszenie utworu było jak najbardziej estetyczne. Z tego powodu musi być poprzedzone szeregiem praktycznych ćwiczeń. Uczeń ćwicząc uświadamia sobie coraz bardziej o czym mówi, do kogo i po co mówi.

Poprzez Konkurs Recytatorski uczniowie mieli możliwość zaprezentować swoje zdolności i talenty. Dlatego też nie powinien dziwić fakt, że w konkursie wzięło udział aż 26 uczniów.

Konkurs zakończył się ogłoszeniem laureatów, wśród których znaleźli się też nasi uczniowie:

W I kategorii wiekowej:

I miejsce zajął Jakub Rykaczewski

III miejsce Diana Zdybel,

a wyróżnienia zdobyły: Jagoda Małysz, Aneta Chwałek.

Nagrodzeni i wyróżnieni recytatorzy otrzymali upominki książkowe, a pozostali uczestnicy dyplomy pamiątkowe. Jakub Rykaczewski i Diana Zdybel - uczniowie naszej szkoły zostali wytypowani przez Jury do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Krasnymstawie, który odbył się 14 listopada 2012 roku. Na zakończenie konkursu gminnego wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który zorganizował Ośrodek Kultury Samorządowej.

Ilość odsłon

monitoring pozycji