XII Wojewódzki Finał Konkursu Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny"

30 maja 2012r. w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku odbył się XII Wojewódzki Finał Konkursu Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, a jego głównym celem jest przedstawienie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także szkodliwości działania używek. Tegoroczny finał wojewódzki objęty został honorowym patronatem przez: Wojewodę Lubelskiego Panią Jolantę Szołno - Koguc, Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza. W IV etapie - wojewódzkim finale udział wzięło 18 drużyn z województwa lubelskiego.

Uczniowie z naszej szkoły godnie reprezentowali powiat krasnostawski, bardzo dobrze prezentując się. Zwyciężyła drużyna z powiatu łukowskiego, na drugim miejscu uplasowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubartowie, a na trzecim reprezentanci powiatu Opole Lubelskie. Zwycięzcom i zwyciężonym gratulacje i nagrody wręczył Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Igor Parfieniuk.

Ilość odsłon

monitoring pozycji