Składamy hołd Ofiarom II Wojny Światowej

W Szkole Podstawowej w Chłaniowie 29 października 2012 roku o godzinie 10:00 uczniowie składali hołd ofiarom II wojny światowej. Dzieci należące do kółka teatralnego przygotowały kilka wierszy i pieśni patriotycznych związanych z tą uroczystością. Zaproszonym gościem z tej okazji był Pan Bohdan Kiełbasa, emerytowany nauczyciel, prezes Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Wygłosił on prelekcję zapoznając nas z krótkim rysem historycznym miejscowości Chłaniów. Na spotkaniu została również poruszona tematyka II wojny światowej i jej skutki. Pod koniec uroczystości Pan Bohdan Kiełbasa dokonał wpisu do kroniki szkolnej. Szkoła otrzymała pamiątkowe książki od zaproszonego gościa. Dziękujemy Panu Bohdanowi Kiełbasa za czas i dzielenie się doświadczeniem życia. Refleksja wygłoszona przez Prelegenta dotycząca naszej ojczyźnianej wojennej historii był dla nas bardzo cenna i ubogacająca.

Temat związany z II wojną światową nie jest poruszany w naszej szkole tylko jako wyraz pamięci minionego czasu ale także również ze względu na imię Patrona naszej szkoły - Ofiary II Wojny Światowej.

W dziejach naszego narodu był czas ucisku i męczeństwa, który zapada w pamięć i kształtuje poglądy następnych pokoleń. Czas II wojny światowej to szczególny okres w historii Polski walki o niepodległość z obcym najeźdźcą to jednocześnie czas największego męczeństwa Polaków. W wieku XX - zauważył papież Jan Paweł II - wrócili męczennicy. Często nieznani z imienia, ale znani z heroicznej postawy wierności wierze. Ich świadectwo przemawia do nas i dzisiaj i ubogaca każdego z nas. Po zajęciu polskich ziem okupanci niemal od razu przystąpili do eksterminacji warstw społecznych, które kształtowały siłę narodu. Ludzie ginęli na froncie, byli rozstrzeliwani w publicznych egzekucjach i mordowani skrycie. Swoją męczeńską drogę przechodzili w hitlerowskich obozach zagłady i sowieckich łagrach.

Wspominając tamte wydarzenia chcemy, aby one zapadły głęboko w serca naszych wychowanków. Czynimy to ku pamięci Ofiar II Wojny Światowej, jak również ku przestrodze dokąd człowiek może dojść, jeżeli zagubi prawa boskie i ludzkie.

Błogosławiony Jan Paweł II powiedział: Męczennik jest najbardziej autentycznym świadkiem prawdy o życiu. Gdy ukazujemy postacie Ofiar II Wojny Światowej dzieciom i młodzieży, często dostrzegamy, że ich heroiczne świadectwo wyrosło z wielkiej miłości do Boga i do każdego człowieka, także prześladowcy. Takich autentycznych świadków, autorytetów świat dzisiaj potrzebuje. Oto dlaczego Patron Szkoły Podstawowej w Chłaniowie jego świadectwo, oddanie życia za Ojczyznę nie przestaje fascynować, znajduje uznanie, przyciąga uwagę i pobudza do głębszego myślenia i życia. Każdego roku obchodzenie uroczystości związanych z Ofiarami II Wojny Światowej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Przy okazji obchodów zachęcamy uczniów do wyrażania uczuć patriotycznych, a także do wyrażania wdzięczności wszystkim, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.

Ilość odsłon

monitoring pozycji