Konkurs promujący program "Owoce i warzywa w szkole" - "Zdrowe odżywianie - zdrowe dzieci"

Organizatorem konkursu pod hasłem: "Zdrowe odżywianie - zdrowe dzieci" promującym program "Owoce i warzywa w szkole" była Agencja Rynku Rolnego w Warszawie reprezentowana przez prezesa Oddziału Terenowego ARR w Lublinie Łukasza Hołubowskiego.

Celem konkursu było:

  • propagowanie zasad zdrowego żywienia,
  • rozwój kreatywności i pomysłowości wśród dzieci,
  • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci uczęszczających do klas 0-III,
  • promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji, a także systemach jakości produktów.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 w dowolnej technice. Tematyka pracy musiała być ściśle związana z programem "Owoce i warzywa w szkole" oraz nawiązywać do prawidłowego odżywiania i trybu życia.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów z naszej szkoły z klas 0-III. Szkolna komisja konkursowa wyróżniła trzy prace, które zostały przesłane do Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Lublinie. W ocenie prac decydującym kryterium były: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, sposób trudności wykonania, pomysłowość i estetyka. Każda placówka oświatowa mogła zgłosić maksymalnie trzy prace konkursowe.

Laureaci każdego z miejsc I, II oraz III otrzymają jedną nagrodę.

Podczas finału konkursu Komisja Konkursowa przyzna:

  • I miejsce - tablet LG pad80,
  • II miejsce - dysk zewnętrzny Maxtor M3,
  • III miejsce - kamera internetowa 4 World.
W grupie wiekowej klas 0 - III zostały wyróżnione prace:
  1. Klaudii Małysz - klasa III
  2. Dawida Janickiego - klasa II
  3. Rafała Podgórskiego - klasa I
Wszystkim uczniom dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie.

Ilość odsłon

monitoring pozycji

Untitled