XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej "Cztery pory roku"

W dniu 9 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej w Płonce odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pod patronatem Wójta Gminy Rudnik. W konkursie uczestniczyło 20 uczniów z trzech szkół: Płonki, Rudnika i Chłaniowa. Każdy z recytatorów musiał przygotować dwa utwory, w tym jeden obowiązkowy wiersz Kazimierza Przerwy- Tetmajera " W lesie" i Mieczysława Brauna "Krajobraz polski", a drugi dowolny, tematycznie związany z porami roku.

Głównym celem konkursu było:

  • budzenie wrażliwości na piękno języka ojczystego,
  • upowszechnianie poezji jako szczególnej formy wypowiedzi,
  • ukazanie piękna poezji oraz rozwijanie zainteresowań twórczością polskich poetów,
  • promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym,
  • wykrywanie uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów literackich,
  • uwrażliwienie na przejawy piękna zawarte w temacie pory roku,
  • popularyzowanie twórczości poetów opisujących piękno przyrody i krajobrazu ojczystego,
  • nawiązanie współpracy między placówkami.
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa - dzieci z klas I - III - w tej grupie naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Krzysztof Domański z klasy II oraz Amelia Pakuła i Daniel Zdybel z klasy III.

II grupa - dzieci z klas IV - VI - w tej grupie naszą szkołę reprezentowały uczennice: Małgorzata Chwałek, Karolina Magier i Diana Krzysztoń z klasy VI.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie recytatorów do konkursu były panie: Maria Koprucha i Dorota Kiełbasa.

Kryteria oceny tego konkursu były następujące: dobór repertuaru, interpretacje utworów (tempo, intonacja), ogólny wyraz artysty. Jury w składzie: pani Urszula Kamieniecka i pani Teresa Świst wysłuchało wszystkich uczestników, dokonało oceny i przyznało nagrody.

Uczeń klasy III Daniel Zdybel zajął I miejsce w I grupie wiekowej i otrzymał książkową nagrodę. Uczennica klasy VI Małgorzata Chwałek zajęła II miejsce w II grupie wiekowej i również otrzymała nagrodę książkową. Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a opiekunowie pisemne podziękowania. Konkurs był zorganizowany na wysokim poziomie. Dziękujemy pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Płonce Barbarze Ochniowskiej-Łyś i organizatorom za zaproszenie i miłe przyjęcie.

Ilość odsłon

monitoring pozycji

Untitled