VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci: "Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa"

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krasnymstawie zorganizowała VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: grupa I (klasy 0 - III) i grupa II (klasy IV - VI).

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice. Treść pracy miała ilustrować hasło konkursowe na temat zapobiegania wypadkom dzieci, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych takich jak: paliwa, nawozy (szczególnie wapno palone), substancje żrące, chemiczne środki ochrony roślin i rozpuszczalniki organiczne, a także substancje szkodliwe powstające w procesie produkcji rolniczej.

Głównymi celami konkursu było:

  • promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego,
  • popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.
W konkursie wzięło udział 16 uczniów z naszej szkoły z klas 0 -VI. Szkolna komisja konkursowa wyróżniła 6 prac, które zostały przesłane do KRUS w Krasnymstawie. W ocenie prac decydującym kryterium były: walory estetyczne, zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie.

W pierwszej grupie wiekowej zostały wyróżnione prace:

  1. Amelii Pakuła - klasa III
  2. Bartosza Brożka - klasa II
  3. Jakuba Króla - klasa II
W drugiej grupie wiekowej zostały wyróżnione prace:
  1. Patryka Czopa - klasa IV
  2. Natalii Szewczyk - klasa IV
  3. Małgorzaty Chwałek - klasa VI
Wszystkim uczniom dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie.

Ilość odsłon

monitoring pozycji

Untitled