Góra Grosza

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła ponownie przystąpiła do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom "Góra Grosza". Celem akcji jest zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym m.in. na tworzenie nowych domów dla dzieci oraz rodzinnych domów dziecka. Ważnym celem akcji jest także uświadomienie młodzieży, że nawet najdrobniejsze datki zebrane w dużej liczbie mogą stanowić ogromny fundusz, dzięki któremu możliwe będzie udzielenie pomocy wielu dzieciom.

Tradycją w naszej szkole stało się już, że w listopadzie i grudniu uczniowie przynoszą drobne monety groszowe. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z końcem I semestru przeprowadzili wielką akcję "zbierania grosików", do której licznie włączyli się uczniowie i pracownicy naszej szkoły. W sumie zebraliśmy 161,16 złotych, które za pośrednictwem Poczty Polskiej zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom.

Wyniki zbiórki:

  • Klasa 0-I _ 6,50 zł
  • Klasa II - 11,38 zł
  • Klasa III - 56,24 zł
  • Klasa IV - 19,57zł
  • Klasa V - 18,30 zł
  • Klasa VI - 49,17 zł
Gratulujemy trzeciej klasie największej "Góry" w naszej Szkole!

Dziękujemy wszystkim za wspaniałe serce i chęć pomocy potrzebującym.

Po raz kolejny pokazaliście, że możemy na was liczyć, że jesteście wrażliwi na krzywdę innych.

Ilość odsłon

monitoring pozycji

Untitled