W podzięce za trud i serce - Dzień Nauczyciela

W Szkole Podstawowej w Chłaniowie 12 października 2012 roku o godzinie 11:00 odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Za przygotowanie z uczniami montażu słowno - muzycznego były odpowiedzialne nauczycielki: Maria Koprucha i Renata Rząd.

Dzień Edukacji Narodowej to przede wszystkim czas i możliwość, aby docenić trud i wysiłek nauczycieli i wychowawców włożony w edukację. Nie jest łatwo wyrazić podziękowania, które dosłownie oddałyby wdzięczność za cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w przekazywanie dzieciom i młodzieży niezbędnej wiedzy merytorycznej oraz kształtowania ich osobowości, opartej o właściwy system najbogatszych wartości etycznych i moralnych. Podziękowania w równym stopniu należą się wychowawcom, jak również całemu gronu pedagogicznemu. To właśnie nauczyciel podejmuje się zadań najbardziej wymagających i niełatwych, on próbuje zainteresować ucznia swoim przedmiotem, on wykorzystuje w tym celu różnorodne i niejednokrotnie zaskakujące metody i środki. Sporo czasu uczniowie spędzają w szkole. Często to właśnie nauczyciel - poprzez dialog - pomaga przezwyciężać dzieciom i młodzieży nieuniknione trudności. Próbuje ich motywować i wspierać w nich wszelkie dobro.

Wychowywać dzieci i młodzież, to znaczy uczyć ich myśleć, kochać i pracować. Nauczyciel to ktoś, kto uczy jak budować razem świat dla innych. Ma on wiele odpowiedzialności. Jasne i rzetelne przekazywanie wiedzy, rozpoznanie zdolności, zmotywowanie do wysiłku i pracy, przygotowanie do dokonywania dobrych wyborów, rozbudzanie pasji, wspieranie w pracy nad sobą, korygowanie błędów poprzez jasne, sprawiedliwe i jednoznaczne oceny - to zadanie nauczyciela.

Współczesność woła o autentycznych nauczycieli z pasją i oddaniem, którzy kochają dzieci i pomagają im iść przez świat. By takich nauczycieli było jak najwięcej potrzebne są chwile, w których wyrazi się im wdzięczność, aby doświadczając jej ciągle na nowo odnawiali się w swoim powołaniu.

Za co uczniowie dziękują nauczycielom?

Pragną oni wyrazić wdzięczność za ogromne poświęcenie, zaufanie i oddanie każdego wychowawcy i nauczyciela. Za czas, zrozumienie i twórczą obecność w chwilach zagubienia. Uczniowie wiedzą, że zawsze mogą liczyć na pomoc grona pedagogicznego, które przygotowuje ich do dalszej drogi życiowej, dalszej edukacji, do udanego startu w dorosłą przyszłość. Za podjęcie się trudu wychowania kolejnych pokoleń, za wykonywanie pracy wychowawczej z miłością i poświęceniem, wykazując się przy tym ogromną odwagą, mądrością, a także troską o dalsze i nieznane losy swoich uczniów. Najczęściej wdzięczność do nauczycieli przychodzi po ukończeniu szkoły, kiedy z refleksją uczeń sięga wstecz, zazwyczaj dostrzega jak wiele dobra otrzymał od tych, którzy mu poświęcali swój czas i trud. Jednak już minął czas na to, by osobiście wyrazić swoje podziękowanie. Dlatego obchodzony Dzień Nauczyciela w szkole jest niezwykłą okazją do wyrażenia wdzięczności dla tych, którzy wychowują i kształtują młode umysły.

Słuchając przygotowanego przez uczniów programu artystycznego widać było autentyczną wdzięczność i radość, że mogą to uczynić dla swoich nauczycieli. Ta postawa dzieci jest najlepszym wyrazem wdzięczności, jaki mogły ofiarowali swoim wychowawcom.

Ilość odsłon

monitoring pozycji