Polska naszym dobrem

Ojczyzna to nasz dom. A dom to przede wszystkim życie. Dom to szansa i nadzieja. To jedność i różnorodność. Jeśli kocha się Ojczyznę, to oznacza, że szanujemy nie tylko swój kraj i tradycję, ale również społeczeństwo, w którym żyjemy. Wydaje się, że dziś patriotyzm zanika. Dawniej miłość do Ojczyzny - Polski - ujawniana była na wojnach, gdzie ludzie ginąc udowadniali, iż Ojczyzna jest dla nich najważniejsza.

Dziś lansowany jest świat ludzi bez ojczyzny, religii, kultury czy też ojczystej mowy. Liczą się pieniądze, międzynarodowy kapitał. Tacy ludzie nie stworzą przyjaznej Europy. Europa musi mieć duszę, a jest nią chrześcijaństwo - tak mówił podczas homilii 3 Maja 2012 roku Ksiądz Jerzy Krogulec. Pamiętamy również słowa Jana Pawła II, który mówił, że wolność to tylko zadanie, które trzeba wypełnić. Co dziś możemy jeszcze powiedzieć o patriotyzmie?

Słownik Języka Polskiego tak definiuje patriotyzm: patriotyzm to miłość ojczyzny połączona z gotowością do ofiary. Patriota, to człowiek kochający ojczyznę i naród, gotów do poświęcenia dla ich dobra. Dziś kiedy Polska jest członkiem Wspólnoty Europejskiej i NATO pojawia się pytanie jak wykazać miłość do ojczyzny i gotowości do ofiary. Myślę, że patriotyzmu uczymy się w domu rodzinnym i w szkole. Kochamy miejsce, w którym żyjemy. Poznajemy coraz dokładniej historię swojej miejscowości i regionu. Uczymy się doceniać to, co zostawili po sobie nasi przodkowie.

Patriotyzm w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny. Młodzi Polacy, uczniowie naszych szkół utożsamiają się z narodem np. poprzez udział w rozmaitych akcjach na rzecz naszego kraju lub poprzez symbole narodowe, takie jak flaga, godło, czy hymn. Patriotyzm może także przejawiać się poprzez pamięć o ważnych wydarzeniach z historii Polski, o jej narodowych bohaterach. W dzisiejszych czasach patriotyzm wygląda inaczej niż kiedyś. Młodzi nie muszą walczyć za ojczyznę, ale mogą wyrażać swoją miłość do niej w inny sposób. Wystarczy mieć świadomość naszej narodowej historii oraz wyzbyć się wstydu za nasz kraj na arenie międzynarodowej, bo historia Polski jest bardzo bogata i nie mamy się czego wstydzić. Dzisiaj swój patriotyzm można pokazywać np. poprzez radość z dobrych wyników reprezentacji Polski w różnych dziedzinach sportu, naukę, pracę, chęć rozwijania naszego kraju i czynnego uczestnictwa w jej reformach.

Szkoła jest takim miejscem, które z natury swojej ma kształtować postawy patriotyczne dzieci i młodzieży. Okazją do takich lekcji są różne rocznice i uroczystości upamiętniające ważne wydarzenia z naszej historii. Dobrze przygotowana akademia jest szczególną lekcją patriotyzmu, a dzieci biorące w niej udział o wiele łatwiej przyswajają sobie treści z nią związane. Rozumieją to dobrze uczniowie należący do koła teatralnego "TREMO" działającego przy Szkole Podstawowej w Chłaniowie. Oni to w większości przygotowują uroczystości patriotyczne dla społeczności szkolnej i lokalnej. Tak jak to miało miejsce 4 maja 2012 z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowany montaż słowno - muzyczny był nie tylko ucztą duchową, ale także wezwaniem do odkrywania bogactwa naszych dziejów. Wystąpienie pani dyrektor Marty Magier z krótką lekcją historii nadało powagi naszej uroczystości.

Do poważnego przeżywania takich chwil niech nas zachęcają słowa wielkiego rodaka bł. Jana Pawła II: Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.

Ilość odsłon

monitoring pozycji