Pielgrzymka na Jasną Górę

"Wśród tylu dróg poprowadź serce me.
Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest.
Jak czasem w życiu bywa źle, każdy z nas o tym dobrze wie.
Ja jednak wciąż ufam, że ty Matko będziesz prowadzić mnie."

Jeden z Ojców Paulinów służący na Jasnej Górze śpiewa pieśń do Maryi prosząc Ją, aby prowadziła jego serce pośród różnych dróg życia. Dzieci pierwszokomunijne z naszej szkoły wraz z rodzicami wyruszyły dnia 8 czerwca 2016 roku o godz. 05:00 spod Kościoła Parafialnego w Chłaniowie do duchowej stolicy Polski - Jasnej Góry. W tym świętym miejscu prosiliśmy Maryję, aby Ona - Najlepsza Matka prowadziła, ochraniała i kształtowała serca dzieci. Pielgrzymce przewodniczył Proboszcz Parafii Ksiądz Jerzy Koma. Obecne były również panie: dyrektor szkoły Marta Magier, Alina Harasim i Maria Koprucha. Zmierzając do Częstochowy zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej patronki rodzin w Leśniowie. Leśniów jest niezwykłym miejscem, położonym 35 km od Częstochowy. W tym miejscu znajduje się przepiękna gotycka figura uśmiechniętej Madonny, którą podarował Książę Władysław Opolczyk w 1382 roku w dowód wdzięczności za upragniony dar wody. Przybywający tam Pątnicy już od ponad 6 wieków oddają się w Macierzyńską opiekę Maryi. Pielgrzymi za wstawiennictwem Leśniowskiej Patronki Rodzin, otrzymują wiele obfitych łask. Pełen ciepła i uroku uśmiech Maryi niesie nadzieję, że w trudach życia człowiek nigdy nie jest sam, bowiem Matka trzymająca na ręku Boże Dzieciątko, pragnie ofiarować Je każdej osobie, która chce całym sercem Je przyjąć. Opiekę nad Sanktuarium sprawują Ojcowie Paulini - zakonnicy, którzy otaczają Maryję specjalną czcią i miłością.

O godzinie 12:00 przybyliśmy do Sanktuarium Czarnej Madonny na Jasnej Górze. Od godz. 12.30 do godz. 15.00 mieliśmy czas dla siebie. Każdy spędził go na swój sposób - niektórzy poszli na ciepły posiłek, inni poświęcili czas na zakup pamiątek, a jeszcze inni na dłuższą osobistą modlitwę. Po przerwie obiadowej Siostra Zakonna Dominikanka, jako przewodniczka oprowadził nas po Bazylice, następnie zwiedziliśmy Skarbiec, Salę Rycerską i Muzeum 600-lecia. Na koniec przeszliśmy Drogę Krzyżową w parku klasztornym, który otacza Sanktuarium. Uroczysta Msza Święta w intencji naszej pielgrzymki odbyła się o godz. 16: 45 ,w czasie której dziękowaliśmy Bogu za każde przychodzenie Jezusa do naszych serc pod postaciami eucharystycznymi. Przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej modliliśmy się w intencji dzieci, aby żyły pobożnie, rozumnie i sprawiedliwie oraz były strzeżone od złego.

Ważnym wydarzeniem, którym wyjątkowo w nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym Miłosierdzia Bożego zostaliśmy obdarowani było przejście przez Bramę Miłosierdzia na Jasnej Górze. Wpatrując się w oblicze Jezusa Miłosiernego, który stał się dla nas Bramą, modliliśmy się: Jezu ufam Tobie! Maryjo czuwaj nad nami wszystkimi! Czuwaj nad nami wszystkimi, aby nikt z nas nie zginął! Przechodząc przez bramę Miłosierdzia Bożego na tym miejscu, jakim jest Jasna Góra tylko Bogu samemu zawierzaliśmy nasze życie. Każdy z nas mógł otrzymać odpust zupełny za siebie lub za kogoś zmarłego.

Program pielgrzymki przewidziany był do godziny 21:30. O godz. 21: 00 ponownie udaliśmy się przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ze wszystkimi pielgrzymami modliliśmy się w intencjach naszej Ojczyzny i pokoju na całym świecie. Po Apelu Jasnogórskim wyruszyliśmy w drogę powrotną. Atmosfera na pielgrzymce była pełna radości i zadowolenia. Wracając dziękowaliśmy Jezusowi i Jego Matce za każdy dzień naszego życia. Ufamy, że Jej Niepokalane Serce będzie nas zawsze prowadziło do Jezusa.

Ilość odsłon

monitoring pozycji

Untitled