Nagrody w XI Konkursie Literackim "Mój Anioł - to, co nas uskrzydla"

Mój Anioł logo

Celem konkursu było:

  1. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zamiłowania do języka ojczystego, zwrócenie uwagi na potrzebę jego pielęgnowania - dbałość o kulturę i czystość mowy polskiej.
  2. Stworzenie możliwości osobistego wyrażenia odczuć, jakie wywiera wiara w dobrego opiekuna.
  3. Artystyczne ukazanie w formie literackiej wizerunku "Anioła".
  4. Kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego, logicznego i sugestywnego formułowania myśli.
  5. Prezentacja najlepszych prac na łamach prasy krasnostawskiej oraz na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.
  6. Odkrywanie młodych talentów oraz stworzenie im możliwości publicznej prezentacji.
Po zapoznaniu się z 85. nadesłanymi na konkurs utworami napisanymi prozą i wierszem komisja w składzie: Anna Kowalczyk, Andrzej Woźniak, Janina Młynek przyznało nagrody i wyróżnienia.

W kategorii poezja I nagrodę przyznano Anecie Chwałek ucz. kl. VI, III nagrodę - Karolinie Magier ucz. kl. V. za przepiękne cykle wierszy. Uczennice do konkursu przygotowała P. Marta Magier.

Ilość odsłon

monitoring pozycji

Untitled