Mały Konkurs Recytatorski A CZY WIESZ, DZIECINO MIŁA...

Dnia 22 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbył się Mały Konkurs Recytatorski A CZY WIESZ, DZIECINO MIŁA... wierszy Marii Konopnickiej. Głównym celem tegorocznej edycji konkursu stała się popularyzacja twórczości wierszy Marii Konopnickiej - pisarki i nauczycielki. Dzieci recytowały wiersze, które nawiązywały do poezji ludowej, a także do romantyzmu i tradycji biblijnej. Utwory poetki zawierają protesty przeciwko niesprawiedliwości społecznej oraz ustrojowi niosącemu ucisk i krzywdę. Nacechowane są patriotyzmem, liryzmem i sentymentalizmem.

W konkursie udział wzięło 16 uczniów z klas 0-III, którzy przygotowali ciekawe i oryginalne interpretacje jej wierszy. Konkurs przygotowały: wychowawczynie klas 0-III tj. panie: Bożena Kwiatkowska, Renata Rząd, Anna Chmura i Maria Koprucha.

Warunki uczestnictwa w konkursie były następujące:

  • każda klasa mogła zgłosić dowolną liczbę recytatorów,
  • repertuar uczestnika stanowił jeden wiersz Marii Konopnickiej, tematyka tekstów była dowolna,
  • uczestnik miał obowiązek podać tytuł wiersza,
  • czas występu był ograniczony do 5 minut.

Konkurs ten stał się doskonałą okazją, aby:

  • rozwijać uzdolnienia artystyczne wśród dzieci oraz uczyć ich wrażliwości na słowo poetyckie,
  • zachęcać do występów na scenie,
  • prezentować umiejętności uczniów,
  • uczyć uczniów rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Recytację oceniało Jury w składzie: pani Ewa Kniaź- Pawelczyk i pani Dorota Kiełbasa. Komisja biorąc po uwagę interpretację utworu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała następujące nagrody:

I miejsce - Amelia Jonasz (klasa III)
II miejsce - Amelia Pakuła (klasa II)
III miejsce - Krzysztof Domański (klasa I)

natomiast wyróżnienia otrzymały:

Agata Cimek (klasa III)
Natalia Szewczyk (klasa III)
Natalia Brożek (klasa II)
Rafał Podyma (klasa 0)

Uczniowie, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze. Osobom z wyróżnieniem przyznano dyplomy i upominki. Pozostali uczestnicy otrzymali słodkie niespodzianki. Dzięki takim konkursom dzieci miały okazję stanąć ze swym talentem przed większą publicznością, a to zapewne zaowocuje sukcesem w przyszłości. Deklamując wiersze uszlachetniają swoje i publiczności dusze.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania recytatorom i ich opiekunom, komisji oceniającej, a także wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu konkursu.

Ilość odsłon

monitoring pozycji

Untitled