Podążając za Twoim miłosierdziem

"O jakże pragnę, aby nadchodzące lata
były naznaczone miłosierdziem, tak,
byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby,
niosąc dobroć i czułość Boga!
Do wszystkich, tak wierzących jak i tych,
co są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia
jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas."

pp. Franciszek


Każdy dzień tego roku jest dla nas szczególnie wyjątkowy ze względu na przeżywany Rok Miłosierdzia. Dnia 23 marca 2016 r. w Szkole Postawowej w Chłaniowie z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się spotkanie refleksyjno - modlitewne Podążając za Twoim Miłosierdziem - Droga Krzyżowa z dziećmi z Zambii. Za całokształt spotkania byli odpowiedzialni: Proboszcz Parafii św. Mateusza z Chłaniowa - ksiądz Jerzy Koma, panie: Renata Rząd i Maria Koprucha. Całej uroczystości towarzyszyły pieśni o charakterze pasyjnym, które przygotowała i śpiewała z uczniami pani Agnieszka Celińska. Drogę Krzyżową prowadzili uczniowie klasy IV, V i VI.

Każdy chrześcijanin jest szczególnie zaproszony w tym roku, by odkrywać oblicze Boga, aby stawać sie coraz bardziej z Nim miłosiernym wobec drugich. Nasza modlitwa w łączności z dziećmi z Zambii miała nam w tym pomóc. Zmartwychwstały Chrystus kroczy przed nami ku nowemu niebu i nowej ziemi, w której wszyscy ostatecznie będziemy żyć jako jedna rodzina, dzieci tego samego Ojca - niezależnie na jakim kontynencie mieszkamy i jaki mamy kolor skóry. Chrystus jednoczy nas wszystkich. On jest z nami po wszystkie dni, aż do końca czasów. W skupieniu rozważaliśmy czternaście stacji Drogi Krzyżowej niejako idąc za Jezusem Miłosiernym poprzez zraniony świat, śpiewając w naszych sercach na cześć Baranka "ALLELUJA". W naszym sercu jest radość i ból, na naszym obliczu - uśmiech i łzy. Ale Chrystus Zmartwychwstały żyje i kroczy z nami. Dlatego śpiewamy i wędrujemy razem z Nim pozostając wierni Jego słowu.

Na zakończenie spotkania pani dyrektor szkoły Marta Magier złożyła życzenia wielkanocne nauczycielom i całej społeczności uczniowskiej. Następnie wszyscy dzieliliśmy się chlebem i jajkiem wielkanocnym składając sobie życzenia. Spotkanie Podążając za Twoim Miłosierdziem zakończyło się radośnie i świątecznie. Życzmy sobie wzajemnie, abyśmy mieli stale utkwiony wzrok i serce na Zmartwychwstałym Panu. Nieśmy w sobie moc Boga, Jego miłość, sprawiedliwość i dzielmy się prawdą, pięknem i miłością. Wszystkim życzymy błogosławionych Świąt Wielkanocnych! Radujmy się Bogiem! Radujmy się, że Jezus żyje i jest z nami!

Ilość odsłon

monitoring pozycji

Untitled