XXIII Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek

W niedzielne popołudnie 10 stycznia 2016 roku w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce odbył się XXIII Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek. Jak co roku organizacji festiwalu podjął się Ośrodek Kultury Samorządowej z Żółkiewki. Impreza skupiła dużą grupę kolędujących: dzieci, młodzież i dorosłych. Festiwal cieszy się od wielu lat dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy. Zaproszona publiczność podziwiała różne zespoły: wokalne, wokalno - instrumentalne, chóry, grupy kolędujące oraz solistów. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom artystyczny. Festiwal nie miał charakteru konkursu, ale był prezentacją jasełek oraz przeglądem polskich kolęd i pastorałek. Podstawowym jego celem było poznawanie bogatej polskiej tradycji kolędniczej, uwrażliwienie dzieci i młodych ludzi na piękno kolędowania w naszej gminie, budzenie i rozwijanie zainteresowań i umiejętności muzycznych, kształtowanie przynależności do środowiska lokalnego oraz przygotowanie do publicznych wystąpień. Celem imprezy była również wymiana doświadczeń między wykonawcami i integracja różnych grup wiekowych. Na Festiwalu Szkołę Podstawową z Chłaniowa reprezentowała liczna grupa dzieci z klas II - VI przedstawiająca jasełka pt. "Noc nad Betlejem". Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie były panie: Maria Koprucha, Dorota Kiełbasa i Renata Rząd. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich rodziców za zaangażowanie i pomoc przy organizacji jasełek. Uczniowie z klas II - V i nasi absolwenci śpiewający w scholi reprezentowali naszą parafię pw. Św. Mateusza w Chłaniowie.

Pod koniec Festiwalu organizatorzy wszystkim artystom zapewnili poczęstunek oraz wręczyli opiekunom pamiątkowe dyplomy. Takie spotkania sprawiają wiele radości i motywują do podejmowania wspólnych działań na przyszłość. Dziękujemy wszystkim organizatorom za przygotowanie tej imprezy.

Ilość odsłon

monitoring pozycji

Untitled