Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego

W związku z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie i Żółkiewce uczestniczyli dnia 16 maja 2012 r. w wycieczce do Poleskiego Parku Narodowego. O godzinie 7:30, pod opieką p. Ewy Kania 11 uczniów Szkoły Podstawowej w Chłaniowie wyjechało na jednodniową wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego. Wycieczka była możliwa dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminie Żółkiewka. Po drodze dołączyło do nas 39 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce wraz z opiekunami.

Pogoda tego dnia nie zapowiadała się interesująco. Od samego rana padał deszcz. Było chłodno, lecz pogoda nie zniechęciła nikogo.

Wycieczkę zaczęliśmy od siedziby Poleskiego Parku Narodowego. W Urszulinie mogliśmy dokładnie dowiedzieć się, jakie działania są podejmowane na rzecz ochrony żółwia błotnego. Następnie odwiedziliśmy Muzeum PPN w Załuczu Starym. Składa się on z muzeum, wiaty muzealnej, ścieżki "Żółwik" z oczkiem wodnym oraz zadaszenia turystycznego i miejsca na ognisko. W części muzealnej zgromadzone są zbiory, na które składają się eksponaty: archeologiczne, etnograficzne, historyczne i przyrodnicze, a także prezentujące dziedzictwo kulturowe Polesia Zachodniego. W wiacie muzealnej znajdują się duże eksponaty etnograficzne, które nie zmieściły się w muzeum. Ostatnią atrakcją w Załuczu Starym było ognisko zorganizowane przez uczestników wycieczki. Kolejną atrakcją wycieczki była ścieżka przyrodnicza "Dąb Dominik". Poruszaliśmy się po wyznaczonej trasie częściowo kładką. Ścieżka miała długość 3,5 km. Prowadziła przez różne typy lasów (grąd wysoki i niski, ols kępowo-dolinkowy, bór bagienny) do będącego w ostatniej fazie zarastania dystroficznego jeziora Moszne. Szczególnym elementem ścieżki na tym terenie jest torfowisko przejściowe wytworzone na ple zwanym spleją. Występują również rzadkie i interesujące rośliny borealne np. wierzba lapońska i borówkolistna, brzoza niska, rosiczka okrągłolistna oraz modrzewnica zwyczajna i bagno zwyczajne.

Wycieczka bardzo podobała się uczestnikom. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, poszerzyliśmy wiedzę o florze i faunie Poleskiego Parku Narodowego. Wycieczka bardzo pozytywnie wpłynęła na uczniów, szczególnie zainteresowanych przyrodą.

Ilość odsłon

monitoring pozycji