Dziękujemy za wiedzę i serce

Dnia 15.10.2015 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Celem imprezy było uczczenie nauczycieli w dniu ich święta oraz podziękowanie im za trud włożony w edukację i wychowanie. Spotkanie rozpoczęło się od części artystycznej, którą przygotowali uczniowie klas: IV, V i VI pod opieką pani Ewy Kniaź- Pawelczyk i pani Aliny Harasim. Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze oraz prezentowały krótkie inscenizacje na temat życia szkolnego. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie akademii głos zabrała Pani Dyrektor - Marta Magier, złożyła wszystkim pracownikom serdeczne życzenia, podziękowania za wysiłek, zaangażowanie, życzliwość i cierpliwość, a także życzyła wszystkim sukcesów oraz nieustającej aktywności i pasji. Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli podziękowania całemu gronu pedagogicznemu wraz z życzeniami sukcesów zawodowych i społecznego uznania dla podejmowanego wysiłku.

Ilość odsłon

monitoring pozycji

Untitled