Światowy Dzień Ziemi

30 kwietnia 2012 roku przygotowano akademię z okazji Światowego Dnia Ziemi, na którą byli zaproszeni nauczyciele naszej szkoły. Wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Uczniowie zaprezentowali inscenizację pt. "Moja Ziemia", składającą się ze scenek wykonanych przez uczniów klas IV-VI.

Akademia bardzo podobała się uczniom i nauczycielom. Obchody Światowego Dnia Ziemi w 2012 r. przebiegały pod hasłem: "Dobra energia dla wszystkich".

Kolejnym punktem programu realizowanego w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi było rozstrzygnięcie konkursu pt. "Najlepszy zbieracz baterii". Celem konkursu było zebranie jak największej masy baterii, które jako odpady niebezpieczne dla środowiska nie powinny trafić na wysypiska śmieci, jak i podwyższenie świadomości ekologicznej uczniów oraz wytworzenie nawyku oddzielnego gromadzenia zużytych baterii, po to, aby oddać je następnie do recyklingu. Zużyte baterie należą do grupy odpadów komunalnych, lecz ze względu na ich charakter nie powinny być wyrzucane do kosza. Zawierają one szereg szkodliwych dla zdrowia substancji takich jak: ołów, rtęć, nikiel. W naszej szkole od roku szkolnego 2010/2011 prowadzona jest zbiórka zużytych baterii. Opiekunem akcji jest p. Ewa Kania, nauczyciel przyrody. Najwięcej zużytych baterii dotychczas zebrali: Patryk Małysz, Hanna Pawelec, Paweł Wal. Uczniom zostały wręczone nagrody książkowe. Wyróżnienia otrzymali: Albert Deksheimer, Magdalena Chwałek, Karolina Magier.

Szkoła brała również udział w zbiórce plastikowych nakrętek na cele charytatywne. Wyróżnienia - w postaci dyplomów - otrzymali: Katarzyna Lipska, Damian Tomasik, Paweł Wal, Edyta Tomasik, Magdalena Puchala, Weronika Magier, Diana Krzysztoń, Karolina Magier, Klaudiusz Pawelczyk. Poprzez działania te uczniowie zostali uwrażliwieni na problemy środowiska przyrodniczego oraz wdrożeni do aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony przyrody.

Ilość odsłon

monitoring pozycji