224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W czwartek 30.04.2015 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbył się uroczysty apel z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczczono święto narodowe, przypomniano ważne fakty z historii Polski. Zadbano o odpowiednią scenografię, wyeksponowano symbole narodowe Polski. Dzieci ubrane były odświętnie.

Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie klasy IV, V i VI recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Przybliżono postanowienia konstytucji 3 Maja, prawa uzyskane przez wszystkie stany.

Za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialna była pani Dorota Kiełbasa. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a pani dyrektor Marta Magier podziękowała uczniom za występ.

Patriotyczne apele rocznicowe są w naszej szkole tradycją. Dzięki takim uroczystościom pani dyrektor oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak ojczyzna i patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież.

Ilość odsłon

monitoring pozycji