Sprawdzian szóstoklasisty

1 kwietnia 2015 r. o godzinie 9:00 uczniowie klasy szóstej przystąpili do pisania testu przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tegoroczni szóstoklasiści napisali sprawdzian w nowej formule. Sprawdzian składał się z dwóch części - pierwsza obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki, druga - z języka angielskiego. Wyniki uczniowie poznają 29 maja.

Ilość odsłon

monitoring pozycji