Kiedy patrzę na Twój krzyż...

Kiedy patrzę na Twój krzyż, to coś się we mnie dzieje,

to w oku pojawia się łza, to coś jest jakby nie tak.

Kiedy widzę innych ludzi, żyjących z dala od Ciebie,

to bardzo mi ich żal i nie wiem, jak im pomóc mam.

Dnia 31 marca 2015 roku w naszej szkole odbyło się wielkopostne spotkanie przed Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczęło się ono Drogą Krzyżową prowadzoną przez uczniów z klasy IV i V. Opiekunami tej uroczystości byli Ksiądz Proboszcz Jerzy Koma oraz panie: Renata Rząd i Maria Koprucha. Całej uroczystości towarzyszyły pieśni o charakterze pasyjnym, które przygotowała i śpiewała z uczniami pani Agnieszka Celińska.

W centrum dziejów świata stoi krzyż Jezusa. Krzyż jest również w centrum naszego małego świata. Patrzymy na krzyż, patrzymy na tego, który został przybity. Ludzkie drogi krzyżują się z ostatnią drogą Jezusa. Idąc ulicami Chrystus mijał ludzi, obojętnych widzów lub agresywnych wrogów. Były też wyjątkowe spotkania: Maryja, Szymon z Cyreny, Weronika, płaczące niewiasty, dobry Łotr, Jan i Maria Magdalena. Odniesienie do współczesności miały rozważania Drogi Krzyżowej prowadzonej przez uczniów naszej szkoły. Ukazywały one historię współczesnych świętych ludzi, którzy w Ukrzyżowanym odnajdywali nadzieję, siłę, sens i miłość. Refleksje te pomagały nam popatrzeć na dramat krzyża ich oczami. Jezus wciąż idzie uliczkami miast i wsi, dźwigając swój krzyż. Jedni mijają Go obojętnie, inni przeklinają, a jeszcze inni nawracają się. Ja też jestem zaproszony, by stawać się jednym z nich. W którym miejscu odnajdę siebie? Jaka jest moja historia? Refleksje i poezje o krzyżu pomogły każdemu z nas głębiej zrozumieć i pełniej przygotować się na przeżywanie tajemnic paschalnych w kontekście codziennego życia. Dobrą pomocą dydaktyczną dla całej społeczności uczniowskiej była prezentacja multimedialna Drogi Krzyzowej. Obrazy świętych i ich osobiste historie ukazywały wartości chrześcijańskie, które często za cenę życia zostały w świecie ocalone.

Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał kromkę chleba, którą dzielił się z innymi. Grono pedagogiczne wzajemnie składało sobie życzenia dzieląc się jajkiem wielkanocnym. Pani dyrektor szkoły Marta Magier słowami życzeń wielkanocnych zakończyła spotkanie z okazji zbliżającej się Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Ilość odsłon

monitoring pozycji