Startujemy na planetę Portfelik i Skarbonka

STARTUJEMY NA PLANETĘ PORTFELIK I SKARBONKA

Realizacja projektu "Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki"

W ciągu galaktycznej podroży uczniowie klasy II dotarli na kolejne planety Portfelik i Skarbonka. Przed uczestnikami kosmicznej drogi pojawiły się kolejne zadania, które trzeba wykonać. Na planecie Portfelik cele, które osiąga podróżnik to:

 • wymienia sposoby zarabiania pieniędzy przez dorosłych,
 • zapoznaje się z możliwościami zarabiania pieniędzy na drobne wydatki,
 • odkrywa wartość i potrzebę pracy,
 • dowiaduje się, że nie za każdą pracę trzeba otrzymać zapłatę,
 • podaje numery telefonów alarmowych,
 • utrwala pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi,
 • wymienia sposoby zarabiania pieniędzy przez dorosłych oraz dzieci,
 • wypowiada się na temat wartości i potrzeby pracy,
 • opisuje wygląd karty płatniczej i zna jej zastosowanie,
 • radzi sobie w przypadku zagrożenia i wie, kogo poprosić o pomoc,
 • buduje wielozdaniowe wypowiedzi na temat kieszonkowego,
 • składa portfelik z papieru,
 • przedstawia improwizację ruchową w takt muzyki,
 • wykonuje zadania grupowe.

A z kolei na Planecie Skarbonka osiąga uczeń następujące cele:

 • wypowiada się na temat przechowywania pieniędzy dawniej i dziś,
 • analizuje możliwości oszczędzania w różnych sytuacjach dnia codziennego,
 • dowiaduje się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy,
 • stosuje nazwy złoty i grosz, liczy pieniądze,
 • wypowiada się na temat prawidłowego odżywiania,
 • uzupełnia piramidę żywieniową,
 • tworzy dekalog zdrowego stylu życia,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach z rówieśnikami,
 • swobodnie wypowiada się na temat treści listu, komiksu,
 • argumentuje swoją ocenę postępowania Grosika,
 • doskonali liczenie pieniędzy, - wykonuje mapę mentalną "Oszczędzamy",
 • zgodnie współpracuje w grupie.

Swoje uwagi i informacje o zdobytej wiedzy, osiągnięciach i ukształtowanych umiejętnościach uczeń zapisuje na karteczkach i wrzuca do rakiety - "kapsuły mądrości". Wiedzę utrwala przez zadania domowe uzupełniając "Dzienniki podróży".

Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zadaniach edukacyjnych przez co kształtują swoje umiejętności i poszerzają wiedzę w zakresie zarabiania i oszczędzania pieniędzy.

Ilość odsłon

monitoring pozycji