Startujemy na planetę Grosik

Dzieci z klasy II realizując projekt "Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki" podróżują przez dziesięć miesięcy po galaktyce "Finanse i Oszczędzanie". W pierwszym etapie swojej podróży dotarły na planetę "Grosik". By tam znaleźć się musiały się zapoznać z celem i regulaminem wyprawy. Ogromną pomocą w realizacji tego zadania jest "Dziennik podroży", który posiada każde dziecko i jest zobowiązane do wypełniania go.

Uczniowie zapisują w nim wiadomości i umiejętności związane ze swoją podrożą. Projekt ma bogatą propozycję dla dzieci, które chcą zdobyć wiedzę na temat znaczenia pieniędzy w życiu rodziny i zapoznania się z dotyczącymi ich podstawowymi pojęciami.

Cele, które osiąga uczeń na tym etapie podróży to:

 • w zbiorze pieniędzy rozróżnia banknoty i monety,
 • wskazuje awers i rewers monety,
 • stosuje miana złoty i grosz,
 • przelicza pieniądze,
 • rozwiązuje samodzielnie zadania tekstowe,
 • liczy w zakresie 100,
 • buduje wielozdaniowe wypowiedzi,
 • układa regulamin bezpiecznej podróży z rozsypanki wyrazowej,
 • wypowiada się na temat znaczenia pieniędzy w życiu rodziny,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach matematyczno-ruchowych,
 • wymienia sposoby bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych,
 • przedstawia improwizację ruchową w takt muzyki,
 • wykonuje mapę podróży po planecie Grosik.

Do osiągnięcia wyżej wymienionych celów nauczyciel wraz z uczniami mają wiele ciekawych pomocy dydaktycznych. Dzieci z chęcią włączają się w projekt, a podejmując zadania domowe angażują w nie także swoich rodziców, co jest przewidziane w realizacji tego programu.

Ilość odsłon

monitoring pozycji