"BEZPIECZNE WĘDRÓWKI OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI"

Projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa dla uczniów klas II i III szkół podstawowych

W Szkole Podstawowej w Chłaniowie w klasie II realizowany jest projekt edukacji finansowej "Od grosika do złotówki". Realizacja projektu będzie trwała 10 miesięcy, od grudnia 2014r. do grudnia 2015 r., w trakcie którego uczniowie poznają podstawy edukacji finansowej. W projekcie będą brali udział wszyscy uczniowie klasy II (10 osób). Odpowiedzialną osobą za realizację projektu będzie wychowawca klasy pani Maria Koprucha. Dla uczniów klasy II jest to bardzo ważne doświadczenie w dziedzinie samodzielnego podejmowania decyzji finansowych, zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowaniu innymi zasobami.

Głównymi założeniami projektu "Od grosika do złotówki" są:

  • nabycie przez uczniów umiejętności bezpiecznego zachowania się i unikania ryzyka,
  • zdobycie wiedzy o finansowych aspektach różnorodnych zdarzeń,
  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu,
  • inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów z zachowaniem bezpieczeństwa,
  • wspomaganie ich samodzielności w uczeniu się,
  • rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji w miłej, opartej na zabawie atmosferze.

Dzieci będą wykonywały zadania o różnym stopniu trudności, umocnią wiarę we własne siły i możliwości oraz będą zachęcane do realizacji zamierzonych celów. W skład pakietu edukacyjnego wchodzą innowacyjne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć i zabaw interaktywnych angażujących wszystkie zmysły oraz "Dzienniki podróży" dla każdego ucznia. Atrakcyjna forma "Dziennika podróży" sprawia, że rozwiązywanie zadań wciąga uczniów do dalszych działań i poznawania podstaw wiedzy z zakresu finansów. Ćwiczenia i zabawy rozwijają wyobraźnię, koncentrację, zachęcają do poszukiwań, sprawiają że nauka staje się przyjemnością. W zabawach towarzyszy dzieciom bohater "Dziennika podróży" - Grosik - podróżnik z Galaktyki Finansów. Podczas podróży po planetach z Grosikiem dzieci będą zdobywać wiedzę, kształtować umiejętności i nabywać doświadczenie. Uczniowie będą dokumentować realizację poszczególnych zadań i swoich osiągnięć w "Dzienniku podróży". Odwiedzą następujące planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka, przygotują Grosikową majówkę, posłuchają Grosikowych wspomnień, przeanalizują Grosikowe oszczędzanie i zorganizują Grosikowe wędrówki.

W trakcie realizacji projektu stymulowana będzie również aktywność rodziców, przez zadania zamieszczone na specjalnych naklejkach, z którymi uczniowie wracają do domu i przeprowadzają rozmowy z rodzicami. Będą oni pełnić funkcje konsultantów i doradców w edukacji finansowej swoich dzieci.

Projekt ma charakter integralny i uwzględnia potrzeby oraz zainteresowania uczniów, a także wychodzi naprzeciw wymaganiom społecznym i ekonomicznym otaczającego nas świata.

Ilość odsłon

monitoring pozycji