Próbna ewakuacja uczniów

Szkoła nasza kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Co roku jesienią przeprowadzane są próbne ćwiczenia ewakuacji, po to, by uczniowie oswoili się z procedurami oraz wiedzieli, jak zachowując wszelkie środki ostrożności, bez paniki opuścić teren budynku szkoły w razie pożaru.

W tym roku próbna ewakuacja odbyła się we wtorek 28 października. Pracownicy szkoły oraz uczniowie, po usłyszeniu trzykrotnego długiego sygnału zapowiadającego niebezpieczeństwo - zagrożenie pożarem i nakazującego niezwłoczne opuszczenie budynku szkoły, pozostawili swoje rzeczy w klasach i zwartą grupą udali się na zewnątrz szkoły w bezpiecznie oddalone miejsce na boisku szkolnym. Po sprawdzeniu obecności uczniów wszyscy powrócili do szkoły.

Ilość odsłon

monitoring pozycji