Składamy hołd ofiarom II Wojny Światowej

W Szkole Podstawowej w Chłaniowie 16 października 2014 roku o godzinie 13:00 uczniowie składali hołd ofiarom II wojny światowej. Dzieci należące do szkolnego chóru i koła teatralnego "Tremo" przygotowały kilka wierszy i pieśni patriotycznych związanych z tą uroczystością. Zaproszonym gościem z tej okazji był Pan Stanisław Zwolak, mieszkaniec wsi, świadek II wojny światowej. Zapoznał nas krótko ze swoją biografią. Na spotkaniu wiele miejsca poświęcił wydarzeniom II wojny światowej. Opowiadał o wojennych losach mieszkańców Chłaniowa. Dziękujemy Panu Stanisławowi Zwolakowi za czas i dzielenie się doświadczeniem życia. Refleksja wygłoszona przez Prelegenta dotycząca naszej ojczyźnianej, wojennej historii była dla nas bardzo cenna i pouczająca.

Temat związany z II wojną światową nie jest poruszany w naszej szkole tylko jako wyraz pamięci minionego czasu, ale także również ze względu na imię Patrona naszej szkoły - Ofiary II Wojny Światowej.

W dziejach naszego narodu był czas ucisku i męczeństwa, który zapada w pamięć i kształtuje poglądy następnych pokoleń. Czas II wojny światowej to szczególny okres w historii Polski walki o niepodległość z obcym najeźdźcą to jednocześnie czas największego męczeństwa Polaków. Po zajęciu polskich ziem okupanci niemal od razu przystąpili do eksterminacji warstw społecznych, które kształtowały siłę narodu. Ludzie ginęli na froncie, byli rozstrzeliwani w publicznych egzekucjach i mordowani skrycie. Swoją męczeńską drogę przechodzili w hitlerowskich obozach zagłady i sowieckich łagrach.

Wspominając tamte wydarzenia chcemy, aby one zapadły głęboko w serca naszych wychowanków. Czynimy to ku pamięci Ofiar II Wojny Światowej, jak również ku przestrodze dokąd człowiek może dojść, jeżeli zagubi prawa boskie i ludzkie.

Każdego roku obchodzenie uroczystości związanych z Ofiarami II Wojny Światowej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Przy okazji obchodów zachęcamy uczniów do wyrażania uczuć patriotycznych, a także do wyrażania wdzięczności wszystkim, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.

Ilość odsłon

monitoring pozycji