Projekt "Przedszkole przy szkole"

Projekt "Przedszkole przy szkole" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczony na modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych był szansą dla naszej szkoły na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

Pozyskane fundusze pozwoliły zmodyfikować i doposażyć przedszkole. Poprawi to z pewnością jakość świadczonych usług edukacyjnych. Da to szansę najmłodszym dzieciom na dobry rozwój, umożliwi przygotowanie do dalszej nauki na miarę XXI wieku. Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektu obejmował następujące zadania: zakup wyposażenia i montaż placu zabaw, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, zakup mebli, dywanu, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych i sprzętu ICT, zakup i montaż rolet okiennych.

Skończyły się wakacje i teraz nadszedł czas nauki, zabawy i nowych atrakcji przygotowanych w przedszkolu. Pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego pokazały, że atrakcyjne zabawki i zgromadzony sprzęt zachęcają dzieci do udziału w zajęciach. Nowy plac zabaw zachęca wszystkich uczniów do korzystania z różnych form aktywności fizycznej.

Ilość odsłon

monitoring pozycji