II miejsce w XI Powiatowym Konkursie Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny"

W dniu 28 maja br. w Krasnostawskim Domu Kultury odbył się XI Powiatowy Konkurs Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny". Konkurs miał na celu upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw oraz zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Wzięło w nim udział osiem szkół podstawowych z terenu całego powiatu krasnostawskiego:

1. Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej

2. Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie

3. Szkoła Podstawowa w Fajsławicach

4. Szkoła Podstawowa w Gorzkowie

5. Szkoła Podstawowa w Płonce

6. Szkoła Podstawowa w Kraśniczynie

7. Szkoła Podstawowa w Chłaniowie

8. Szkoła Podstawowa w Żulinie

Zawodnicy sprawdzali swoje umiejętności rozwiązując test wiedzy obejmujący zagadnienia związane między innymi z wiedzy o Policji, bezpieczeństwem w ruchu drogowym, zagrożeniami związanymi z uzależnieniami oraz udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Integralną częścią konkursu był wybór najładniejszego projektu koszulki.

Oficjalnego otwarcia Konkursu dokonał mł. insp. Ireneusz Wojewoda witając wielu zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, szef działu prewencji Zbigniew Sochaczewski, przedstawiciel Straży Pożarnej Tomasz Ściepko, z nadleśnictwa Monika Krysiak oraz przedstawiciele KRUS i Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie.

Na wstępie wszyscy goście i zgromadzona młodzież obejrzała poruszający spektakl przygotowany przez krasnostawska grupę PAT. Przedstawienie zatytułowane "Poczekalnia" wywarło na widzach ogromne wrażenie. Następnie poszczególne reprezentacje szkolne przystąpiły do prezentacji swoich programów.

Wszystkie zostały ocenione przez ośmioosobowe jury.

I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, II miejsce mająca zaledwie o dwa punkty mniej drużyna ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie, a miejsce III wywalczyła Szkoła Podstawowa w Płonce.

Po zakończonej rywalizacji Starosta Janusz Szpak wraz z zastępcą Komendanta Powiatowego Policji Ireneuszem Wojewodą wręczyli zwycięzcom puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przez licznych sponsorów.

Skład naszej drużyny: Hania Pawelec, Ilona Surowiecka, Weronika Magier, Piotr Krzysztoń, Magda Puchala i Miłosz Miszczak.

Nasz zespół przygotowały P. Ewa Kniaź-Pawelczyk i P. Renata Rząd.

Gratulujemy drugiego miejsca w powiecie!

Ilość odsłon

monitoring pozycji