Sukcesy naszych absolwentów

Imię i nazwisko Rok ukończenia SP w Chłaniowie Szkoła średnia (nazwa szkoły; osiągnięcia) Studia (nazwa uczelni; kierunek studiów; osiągnięcia)
Anna Łata
Anna Łata
2001 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu:
- finalistka Olimpiady z języka łacińskiego
Uniwersytet Warszawski: Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne;
studia licencjackie - tłumaczenia specjalistyczne na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW (stypendium naukowe);
studia magisterskie - lingwistyka stosowana na UW
Tomasz Zawiślak
Tomasz Zawiślak
2002 Liceum Ogólnokształcące w Żółkiewce Uniwersytet Medyczny w Lublinie: studia licencjackie i magisterskie na kierunku Fizjoterapia (stypendium naukowe, Stypendium Rektora dla najlepszych studentów);
studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu (stypendium projakościowe)
Magdalena Lewicka
Magdalena Lewicka
2003 Liceum Ogólnokształcące w Żółkiewce:
- stypendium Starosty Krasnostawskiego
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu: studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Filologia angielska (Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego);
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie: studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Filologia angielska (Stypendium Rektora dla najlepszych studentów)
Dominika Dzieciuch
Dominika Dzieciuch
2005 II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
- stypendium Prezesa Rady Ministrów 2012
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: kierunek - Finanse i Rachunkowość
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Mateusz Magier
Mateusz Magier
2006 I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie:
- laureat II miejsca finału ogólnopolskiego konkursu "Zobaczyć Matematykę" 2012
- stypendium Starosty Krasnostawskiego 2011 i 2012
- stypendium posła Marka Poznańskiego
- laureat I miejsca w Powiatowym Konkursie Matematycznym 2012
- laureat II miejsca w I Wojewódzkim Konkursie Poprawności Językowej 2012
- laureat I miejsca finału III Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego 2012
- laureat VII miejsca finału Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego w Tarnogórze 2012
Politechnika Lubelska: kierunek - Informatyka
stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Maciej Daniło
Maciej Daniło
2006 Liceum Ogólnokształcące w Żółkiewce:
- stypendium Starosty Krasnostawskiego
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów
UMCS w Lublinie: kierunek - Filologia romańska
Patryk Kozak
Patryk Kozak
2008 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu:
- finalista etapu centralnego LV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
- finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o UE
- finalista etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o III RP
- laureat 4 miejsca w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
- laureat 1 miejsca w Konkursie Wiedzy o Polsce, Europie i Świecie - laureat etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawie
- finalista etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka
- stypendium ufundowane przez prywatną firmę (Stypendium imienia Bolesława Hassa - były wieloletni dyrektor szkoły; stypendium ufundował syn dyrektora Bogusław Hass, właściciel Betasoap Sp. z o.o.)
Uniwersytet Wrocławski: kierunek - Prawo
Klaudia Lewicka
Klaudia Lewicka
2009 Liceum Ogólnokształcące w Żółkiewce:
- stypendium Starosty Krasnostawskiego
- Stypendium Prezesa Rady Ministrów
--------------------------

Losy absolwentów Szkoły Podstawowej w Chłaniowie

Rok ukończenia szkoły podstawowej Liczba absolwentów Liczba absolwentów podejmujących naukę w gimnazjum Liczba absolwentów podejmujących naukę w szkole ponadgimnazjalnej Liczba absolwentów podejmujących naukę w szkole wyższej Liczba absolwentów, którzy ukończyli edukację
liceum technikum szkoła zawodowa uczelnie wyższe szkoły policealne pracujących bezrobotnych za granicą
2007 15 15 7 5 3 4 3 1 2
2008 16 16 1 13 2 1 1 1
2009 21 21 10 6 5 1 2 2
2010 13 13 6 7
2011 11 11 2 8
2012 12 12
2013 5 5
2014 11 11

Ilość odsłon

monitoring pozycji